Átadták az EMKE 2019-es elismeréseit

Erdély Hírek

Erdélyi Oscar: átadták az EMKE 2019-es elismeréseit

Szombaton, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) éves közgyűlésén adták át az erdélyi kulturális élet gazdagításához, az értékek továbbadásához hozzájárulóknak szóló, „erdélyi Oscarnak” is nevezett elismeréseket.  A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében a 14 kategória díjazottjai Venczel Árpád szobrászművész Parasztmadonna című alkotásának másolatát, valamint egy díszoklevelet vehettek át. Az eseményt a Guttmann Mihály pedagóguskórus fellépése nyitotta

A gróf Bánffy Miklós-díjat Laczkó Vass Róbert színművész, előadóművész vehette át szerteágazó kultúrafenntartó, közösségformáló és -megtartó fáradhatatlan tevékenységéért. A Bányai János-díj kitüntetettje Jakab Albert Zsolt néprajzkutató, a kolozsvári emlékezetkultúra kutatása és az erdélyi magyar néprajztudomány szervezése terén végzett munkásságáért. A Janovics Jenő-díjat a Kolozsvári Televízió magyar adásának szerkesztősége kapta a hagyományápolás, az identitástudat, valamint a magyar nyelv és kultúra megőrzésének terén nyújtott hathatós tevékenységéért. A Kallós Zoltán-díjat Szabó Ferenc tanítónak adományozta az EMKE a temesvári gyermek- és ifjúsági néptáncmozgalom több mint két évtizedes lelkes szervezése, közművelődési munkásságga elismeréseképpen. A Kovács György-díjat Bandi András Zsolt színművész kapta a bánsági szórványban betöltött közéleti munkásságáért, valamint a temesvári és erdélyi színpadokon eljátszott jelentős szerepekért. Kötő József-díjjal tüntették ki Takács Csabát, a Communitas Alapítvány kuratóriumi elnökét a romániai magyar civil szféra, kiemelten a szórvány több mint húsz éves támogatásáért. Gróf Kun Kocsárd-díjjal ismerték el Balla Ferencnek, a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatójának közel három évtizedes szerteágazó közművelődési tevékenységét, többek között a szórványkollégium, néprajzi múzeum és népművészeti központ működtetét. Ifj. Mezei János vállalkozó kapta a gróf Mikó Imre-díjat a kolozsvári és környékbeli magyar egyházak, oktatási intézmények illetve kulturális egyesületek jószívű és alázatos támogatásáért. A Monoki István-díjat Lokodi Anna nyugalmazott megyei könyvtárosnak ítélték a háromszéki közkönyvtárak szakmai irányításáért, elkötelezett közösségépítő és szervező munkájáért, a könyvtárosi hivatástudat ösztönzéséért. A Nagy István-díj kitüntetettje Köllő Ferenc karvezető, az erdélyi magyar fúvószenekarok terén kifejtett több évtizedes, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenysége elismeréseként. A Poór Lili-díjat Szabó Enikő színművész kapta példaként felmutatható értékeket képviselő alkotó tevékenysége elismeréseképpen. Spectator-díjjal ismerte el az EMKE Graur János temesvári újságírót, főszerkesztőt a magyar sajtó és közösség megmaradása érdekében a szórványban végzett kitartó munkájáért. Bordy Margit képzőművészt a legnemesebb erdélyi pasztellhagyományokat a legkorszerűbb művészi törekvésekkel ötvöző, magyar közösségünket szolgáló, kimagasló teljesítménye elismeréseképpen Szolnay Sándor-díjjal tüntette ki az EMKE. Az EMKE 2019-es életműdíját pedig Boldizsár Zeyk Imre helytörténész, közművelődés-szervező kapta kiváló intézményalapító, közösségformáló, szervező és gyűjtő munkája elismeréseképpen.