A tudomány jövőbe mutató felelősség

Hírek

A tudomány jövőbe mutató felelősség

Február 25-én harmadik alkalommal szervezte meg Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Főiskolai Lelkészsége (GörögKör) és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium.

A konferencia megnyitóján Marosi István, a GörögKör és az Ortutay-kollégium vezetője elmondta: a konferencia célja, hogy közelebb vigye a tudományt a kereszténységhez, ugyanakkor rávezesse a keresztény fiatalokat, diákokat arra, hogy vallási és keresztény szempontból is vizsgáljanak egy-egy témát. Werner Arber, a Pápai Tudományos Akadémia elnöke szerint: „A tudomány utat nyit új technológiai alkalmazások számára, amelyek javítják az életet és az ember környezetét, formálva ezáltal a jövőt. Ilyen értelemben az Egyház, a civil társadalom, a gazdaság és a tudomány arra hivatott, hogy felvállalja a társfelelősséget a jövő egy új koncepciójának kidolgozásáért, amely hosszú távon előnyös lesz az egész emberiség számára.” E gondolat képezte az idei konferencia vezérfonalát. Marosi István emlékeztetett továbbá arra, hogy két évvel ezelőtt ünnepelte a 40 évig illegalitásban működött görögkatolikus egyház újraéledésének, legalizációjának 25. évfordulóját. Ezen újraindulás kiemelkedő alakja volt dr. Ortutay Elemér hitvalló görögkatolikus pap, teológiai doktor, aki idén lenne 100 éves. Őt 1949-ben 25 évnyi börtönre ítélték, mert nem tagadta meg hitét. Az illegalitás éveiben nagy figyelmet fordított a papnövendékek felkészítésére és „egyszemélyes teológián” képezte a papokat. Példamutató munkássága, kitartása méltatásaként a GörögKör konferenciája ettől az évtől az ő nevét viseli, ahogyan a szeptemberben elindult görögkatolikus kollégium is. A GörögKör ezzel is mutatja: próbálja továbbvinni azt a felelősséget, amely Ortutay Elemér és hitvallótársai életét és munkásságát jellemezte.

Dr. Rácz Béla, a főiskola rektorhelyettese arról szólt, hogy a tudományos kutatások érettséget és felkészültséget igényelnek a diákok részéről. E folyamatban nem elhanyagolható szerepe van a témavezetőknek. A diáknak úgy kell végeznie kutatásait, hogy azok valóban érdemi eredményeket hozzanak.

Mányi István beregszászi magyar konzul a konferencia kapcsán kiemelte: a hasonló alkalmak teremtenek lehetőséget a kutatók számára, hogy megismerjék őket, és ők is megismerjék fiatal kutatótársaikat, hiszen ez hozzájárul a kutatások eredményesebbé és mélyrehatóbbá tételéhez.

A nyitóbeszédeket követően dr. Verdes Miklós, a nyíregyházai Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára tartott nyitóelőadást a hit és az érték közötti kapcsolatról, s arról, ami ezeket összeköti: a bölcsességről.

A III. Ortutay Elemér Keresztény Tudományos Diákköri Konferencián ez alkalommal az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Rákóczi-főiskola, a Debreceni Egyetem és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola diákjai mutatták be kutatásaik keresztény vonalát. Munkáikat és előadásukat az előzetes értékelés után hét főből álló értékelő bizottság véleményezte, pontozta. A zsűriben a főiskola tanárai, Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya, dr. Kohut Erzsébet, dr. Csatáry György, dr. Molnár József, dr. Radvánszky Ferenc, Gazdag Vilmos (Momentum Doctorandus), illetve dr. Verdes Miklós foglaltak helyet.

A következő eredmények születtek: I. Szap­lonczay Máté (Szent Atanáz Gö­rög­katolikus Hittudományi Főiskola), II. Bodnár Alexandra (Eötvös Loránd Tudományegyetem), III. Hiába Krisztina (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola). Esperesi különdíjban a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola papnövendéke, Varga Csaba részesült.

„…a tudomány olyan, mint egy lámpás pislogó fénye egy sűrű sötét erdőben, melynek segítségével az emberiség Istenhez próbál eljutni. Csak a hit az, amely a fényre vezet, és amely hídként szolgálhat az ember és az Abszolút között.” (Guglielmo Marconi olasz fizikus).