A spenót termesztésének technológiája

Drea Hírek

-szakmai/mezőgazdasági képzés- HUSRB/1602/42/0152

Az Interreg – IPA CBC Magyarország – Szerbia Program támogatásával megvalósuló SocioAgro – Társadalmi vállalkozás és közösségi kertművelés – küzdelem a tartós munkanélküliség ellen projekt keretében kétnapos szakmai/mezőgazdasági képzésen a spenót termesztésének technológiája és módszertana volt a téma. A két éven át tartó projektben a szegedi KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. és a hajdújárási Poverello Alapítvány vesznek részt. A képzésre 2019.11.16-17-én került sor Dreán. A szakmai/mezőgazdasági képzéssel párhuzamosan folyik a spenót termesztésével. A 630 négyzetméteren felállított két darab fóliasátorba novemberelején ültették el a munkások a palántákat. Fontos, hogy az elméleti képzés mellett a gyakorlati képzés is folyamatos.

A spenót termesztésének technológiája képzés a kultúrnövény termesztésének legfontosabb tényezőit mutatta be. A kétnapos képzésen az előadó ismertette a spenót eredetét, növény- és élettani jellemzőit, víz-,táp-,és fényigényét. A termesztéstechnológián belül kitért a vetésforgóra, a talaj előkészítésére, öntözésre valamint a tápanyag ellátásra. A képzés során a spenót szaporítása és hajtatása, gyomszabályozása és a betakarításáról is szó esett. Külön figyelmet kapott az előadás során a növényvédelem, azon belül is a fontosabb kártevők és azok elleni kezelési módok. A prezentációban a spenót táplálkozásban betöltött szerepét is ismertette az előadó. A betakarítás, tárolás és a felhasználási lehetőségek témával zárult a képzés.

 

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerben” végrehajtva a Program különböző szervezetek közötti együttműködési projekteket támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.

A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.

További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.

 


JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Katház Közhasznú Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

 

 

Forrás: Délvidéki Civil Portál