A nap, amely egységbe olvasztotta a nemzetet

Zombor Kiemelt cikk

A zombori Magyar Polgári Kaszinó szervezésében tegnap kegyeleti napot tartottak az Aradi Emléknap alkalmából. Az emlékezés kegyeletadó gyászmisével kezdődött a Szent Rókus temető melletti Szent Kereszt-templomban, majd koszorúzást tartottak az 1848/49-es emlékobeliszknél és a világháborúban elesett katonák sírjánál. Ft. Drobina Gábor zombori káplán mondott áldást, majd Rezicska Károly, a Kaszinó műemlékvédő szakosztályának vezetője mondott beszédet.

– Szép kis deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni! – mondta állítólag ama végzetes október 6. hajnalán, kivégzésre váró társain végignézve Poeltenberg Ernő honvéd tábornok. És valóban 1849 őszén a magyar szabadság hősei közül igen sokan számot adtak életükről és tetteikről. Bizony jó néhány fekete nap volt a magyar történelemben Muhitól Mohácsig, Nagymajténytól Világosig, Isonzótól Trianonig, a Don-kanyartól 1956. november 4-éig, ám talán egyik sem olvasztotta olyan egységbe a nemzetet, mint az aradi tizenhármak és az első magyar miniszterelnök kivégzésének napja – hallottuk Rezicska Károlytól.

A kegyelet virágait elhelyezte dr. Riskó-Nagy László, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, továbbá a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Szent György Lovagrend, a Vitézi rend, Baja város önkormányzata, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Magyar Polgári Kaszinó képviselete.

Ezt követően koszorúzással egybekötött alkalmi műsort tartottak Schweidel József aradi vértanú mellszobránál a Kaszinó udvarában, ahol dr. Karcher Erzsébet, a Kaszinó elnöke mondott beszédet. Közreműködött Szerda Balázs történész, zenész és a Kaszinó dalárdája, ft. Drobina Gábor zombori káplán vezetésével. A rendezvény fő támogatója a Bethlen Gábor Alap.

Nemzeti gyásznapunk alkalmából ma 11 órai kezdettel központi megemlékezést tartanak a bánáti Eleméren, a Szent Ágoston-templomnál, Kiss Ernő honvédtábornok, aradi vértanú nyugvóhelyén.

Megemlékező beszédet mond Pálinkás Gábor, Magyarország belgrádi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

A beszédek után a rendezvény az emlékezés koszorúinak az elhelyezésével zárul, melyet a VMSZ támogatásával a nagybecskereki Petőfi MME szervez.