A Köldökzsinór programról Rimaszombatban

Rimaszombat Emberek

A Köldökzsinór programot 2018-ban a Felvidéken az érintettek mindössze 10%-a vette igénybe, ezen az arányon kíván változtatni a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás.

Rimaszombatban a házasság hete alkalmából családi délutánra hívták a újszülötteket nevelőket és a várandós édesanyákat. A vendégek ismertették a Gólyahír, a Köldökzsinór, a Cseperedő és az Óvodafejlesztési programok lényegét, amelyeket magyarországi támogatással vehetnek igénybe a felvidéki családok.

Családi délután Rimaszombatban a Csillagházban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért képviseletében Székely András, a KINCS elemzési vezetője, a Magyar Államkincstártól dr. Dani Csaba, a Családtámogatási Főosztály vezetője, a Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor és a helyi Református Egyházközség lelkésze, Molnár Sándor, a Ringató foglalkozás rimaszombati vezetője, valamint Hubay Anita ismertette meg az érdeklődőkkel programjaik legfőbb ismérveit.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kifejtette, hogy a magyar iskolaválasztás melletti döntés egy életre szól.

„A Köldökzsinór programmal kapcsolatos felmérések azt mutatják, hogy a program ismertsége még nem elégséges, ezért bír nagy jelentőséggel az ezzel kapcsolatos fórumok megrendezése, hiszen az a feladatunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük a programot” – nyilatkozta Székely András.

A Köldökzsinór program működésével kapcsolatos tapasztalatokról Dani Csaba, a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztályának vezetője osztotta meg a gondolatait, aki az érdeklődőknek személyre szóló tanácsadást is nyújtott.

Az anyasági támogatáshoz Szlovákia esetében három dokumentum szükséges: a gyermek kétnyelvű anyakönyvi kivonatának a fénymásolata, a kérelmező személyes adatait tartalmazó okmányának másolata (személyigazolvány), és a gyermek Magyar igazolványának a fénymásolata. A kérelem elbírálásáról határozat születik, s egyidejűleg történik meg a kifizetés is. Jó tanácsként elmondta, hogy lehetőleg mindenki bankszámlára kérje.

Pósa Homoly Erzsó, Felvidék.ma/SZAKC

Bővebben:

Minden élet kincs – Isteni ajándék a házasság lehetősége