Megemlékezés Szabadkán

Basity Gréta Szabadka Kiemelt cikk

Szabadka: Főhajtás a szabadságharc helyi kötődésű hősei előtt. Paganini József sírjánál tartottak megemlékezést a szabadkaiak.

Paganini József tüzérszázados a kaponyai csatában szerzett sebébe halt bele ‒ áll a hős síremlékén, akinek ügybarátai 1866-ban állítottak emlékművet a szabadkai Zentai úti temetőben. A cserkészek a ’90-es évek elején fedezték fel újra a tüzérszázados síremlékét, amelyet azóta több szervezettel együtt évről-évre megkoszorúznak az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján.

A cserkészet máig legfontosabb célkitűzése, hogy a magyar ifjúság elitjét kinevelje, amelynek alapja, hogy a fiatalokat ösztönözze azoknak az emlékhelyeknek a megismerésére, amelyek hűen jelzik, hogy hajdan milyen dicső korszakokat élt át a nemzet ‒ nyilatkozta hírportálunknak Kecskés Endre, az Észak-bácskai Magyar Cserkész Szövetség ügyvezető elnöke. A cserkészek az emlékhely újrafelfedezését követően saját szerszámaikkal, bicskáikkal tisztogatták le az akkoriban romos állapotban lévő sírt, évekkel később, 2002-ben sikerült teljesen restaurálni a mára egyik legfontosabb szabadkai emlékhelyet.

A megemlékezésen egy budapesti diákcsoport is csatlakozott a helyiekhez, beszédet mondott dr. Menyhárt Attila, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának vezető konzulja és Baráth Gábor történelemtanár, igeliturgiát szolgált ft. Palatinus István, alkalmi énekeket adott elő a Lányi Ernő IME Veronika népdalköre, majd megkoszorúzták a tüzérszázados síremlékét.

PannonRTV felvétele

Egy nemzet született újjá március 15-én ‒ idézte Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének ünnepi gondolatait dr. Menyhárt Attila vezető konzul. A ’48-as magyarság határozottan és bátran állt ki a nemzet követelései mellett: császári önkény helyett felelős minisztériumot és törvény előtti egyenlőséget, a pénzügyi függés helyett nemzeti bankot, az elnyomás helyett szabadságot kívánt. Tudta, hogy a szabadság és a függetlenség nem kívülről ránk szabott ruha, hanem belülről épül kifelé, mint almára a héj, csigára a ház, ezért az itt honos gondolatokból és a magyar szabadságvágyból épített országot magának ‒ tolmácsolta Magyarország miniszterelnökének szavait a Szabadkai Főkonzulátus vezető konzulja hozzátéve, a megemlékezők száma bizonyítja, hogy élnek még itt magyarok, érdemes küzdeni az országért és a hazáért.

A forradalom hősei a szabadságért és értünk, a jövő generációkért adták az életüket, köztük Paganini József tüzérszázados, aki olasz származása ellenére a magyar szabadságért harcolt ‒ mondta Baráth Gábor történelemtanár. Kiemelte: a hős abban a kaponyai csatában vesztette életét, amely a délvidéki hadműveletek egyik fontos eseménye volt, hiszen ennek a csatának a kimenetelétől függött, hogy Szabadka városát elfoglalják-e a szerb alakulatok vagy nem. Gaál alezredes vezénylete alatt a magyarok fényes győzelmet arattak, amelynek köszönhetően megvédték a várost, ebben a csatában szerzett halálos sebet Paganini József ‒ ismertette a történelmi eseményeket Baráth Gábor. Március 15-e erőt adhat ma is a mindennapi csatákhoz, hiszen 168 évvel a forradalom és szabadságharc után is a nemzetnek újra és újra meg kell vívnia mindennapi csatáit, legyen szó az anyanyelv használatáról, az anyanyelvi oktatásról vagy művelődési intézményeink működéséről ‒ hangsúlyozta a szónok.

A Paganini-sírnál Magyarország szabadkai külképviselete nevében dr. Menyhárt Attila vezető konzul, a Vajdasági Magyar Szövetség nevében Baráth Gábor, a Szent György Lovagrend képviseletében dr. Miklenovics Tibor és dr. Bogner István, a Vajdasági Magyar Ifjúsági Fórum képviseletében Torok Orsolya, valamint a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület nevében Muhi Melinda és Besnyi Csongor helyezte el a kegyelet virágait.

 

Forrás: VajdaságMA