24. Mécs László Szabadegyetem Jászón

Jászó Emberek

Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma

Július 11-én került sor a 24. Mécs László Szabadegyetem megnyitójára, melyen Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja mondott köszöntőt–„a művelődési és közéleti táborok a közösség együttgondolkodásának a helyszínei, ahol a részvevők megvitathatják az elért eredményeket, átbeszélhetik az esetleges kudarcokat, illetve újabb célokat tűzhetnek ki. Jászón egy komoly szellemi műhely alakult ki, amely hagyományt teremtett, azonban mindig képes volt a megújulásra”- emlékeztetett.

A tábor olyan hallgatóságot szólít meg, akik nyitottak az igényes történelmi és társadalomtudományi együttgondolkodásra, büszkék a hagyományaikra, magyarságukra, és közösen akarnak gondolkodni sorskérdéseinkről.

Hetey Ágota, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

A kulturális örökség ápolása, a magyarságtudat erősítése, a közösségi élmény megélése ebben a gyönyörű környezetben évről évre erősítette, újra és újra összekovácsolta ezeket a közösségeket.

Jászó szellemiségét jól mutatja, hogy 2016-ban felvette Mécs László papköltő nevét és 2021-ben felszentelt címerén pedig Kölcsey Ferenctől származó idézet, a „Hass, alkoss, gyarapíts!” jelenik meg, amely kifejezi a tábor szervezőinek és résztvevőinek a küldetését”.

Cserépszín Éneklőcsoport (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Az ilyen rendezvényeknek feladata az is, hogy az egészséges és életképes új hajtásokkal biztosítsuk a jövőt. Magyarország minden segítséget megad ehhez, mert minden magyar felelős minden magyarért. Fontos, hogy szülőföldünkön boldogulni tudjunk, hiszen a szabadegyetem idei jelmondata ezt fogalmazza meg: „Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.”

A jászói önkormányzat nevében a küldöttség örömét fejezte ki, hogy a szabadegyetem az idén is itt nyitotta meg kapuit.

A jászói szabadegyetem olyan élmények, előadások, beszélgetések, találkozások színhelye, amelyek évről évre visszahúzzák a résztvevőket – emelte ki beszédében Köteles László, a Csemadok általános alelnöke.

(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Azt kívánva, hogy ez a tábor is teljesítse azt, amit a kezdetekben szervezett rendezvények is célul tűztek ki, hogy a résztvevők ismeretei táguljanak, tudásuk gazdagodjon és művelődve szórakozhassanak. Köszönetet mondott a résztvevőknek, az érdeklődőknek, a szervezőknek, az előadóknak, a fellépőknek, illetve Jászó községnek, hogy lehetőséget biztosít ennek a rendezvénynek a megszervezésére.

„Kívánom, hogy egy év múlva ismét ugyanitt találkozhassunk!”

Bubenko György, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány megbízott elnöke (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Bubenko György, a Csemadok Kassa-környéki TV megbízott elnöke megnyitotta a szabadegyetemet. A nyitóműsorban a régió jeles előadói és népművészeti csoportjai léptek fel, akik kiváló eredményeket érnek el nemcsak a térségben, hanem a járás és az ország határain túl is.

Fellépett Képes Lóránt vers- és prózamondó, aki Mécs László Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld című versével kezdte a műsort. A makranci Cserépszín Éneklőcsoport népdalokat adott elő, Varga Zsanett Komárócról és Demko András Nagyidáról mesét mondott, Rezes Gyula Szepsiből nótákat és népdalokat énekelt, valamint Daragó Károly, a magyarországi Cserépfalui Zeneiskola igazgatója adott műsort a résztvevőknek.

Kicsi Hang (Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

A délután a Kicsi Hang verséneklő együttes koncertjével zárult.

A 24. Mécs László Szabadegyetem Jászón egész héten gazdag programmal várja az érdeklődőket.

(Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)