Önkéntes tűzoltó egyesület Bajmok

Szerbia, Bajmok (Bajmok) Jog-, és közbiztonság-védelem | Szakmai, gazdasági érdekképviselet

A szervezet alapadatai

Önkéntes tűzoltó egyesület Bajmok
Dobrovoljno vatrogasno društvo Bajmok
Egyesület
100555139
08136700
1994

Székhely

Szerbia
24210
Bajmok (Bajmok)
Strossmayer u. 1.

A szervezet célja

Jog-, és közbiztonság-védelem
Szakmai, gazdasági érdekképviselet
Tűzvédelem, a lakosság és az anyagi javak védelme, mentése elemi csapások és egyéb rendkívüli helyzetek esetén.
A tagság közös érdekeinek védelme.

Kapcsolattartási adatok

Szindrity József
24210 Bajmok (Bajmok), Strossmayer u. 1.
+381 24 762023
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

Önkéntes tűzoltó testület Csantavér

Szerbia, Csantavér (Čantavir)Tűzvédelem, a polgárok és anyagi javak védelme mentése elemi csapások és egyéb rendkívüli helyzetek esetén. A tagság közös érdekvédelme.Önkéntes tűzoltó testület Csan...

Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület

Magyarország, PécsA XXI. századi információs áradatból egyesületünk céljának megvalósításán keresztül fő szempontként segítséget, eligazodást kíván nyújtani az alapvető hagyományos környezeti-emberi értékek megtartásához és ezen értékek szem előtt tartásával az új kihívások megvalósításához a perem területen (Pécs-Keleti városrész) élők minél szélesebb körű bevonásával ez által is biztosítva az esélyegyenlőséget. Elsősorban tagjainknak oktatására építve, környezeti és természeti értékek védelme, parlagfű mentesítés, sport, egészséges életmódra nevelés, kulturális értékek közvetítése, valamint korosztályos – hátrányos helyzet kiegyenlítése (pl.: munkaerőpiac), kiállítások, kiadványok, bemutatók, szakmai rendezvények, előadások szervezésével, pályázatok koordinálásával, a lakossági tájékoztató iroda, valamint infrastruktúrával rendelkező közösségi szintér fenntartásával. Lehetőség nyílik a számítógéppel való közvetlen kapcsolat kialakítására, ezen keresztül a nemzetközi hálózatra való kitekintésre. A fogyasztóvédelem társadalmasítása, ”öntevékenység” kiterjesztése során kialakítani az önkéntes alapon működő helyi (Pécs-Mecsekszabolcs) polgárőrséget. A programokból nem kizárva, a cél elérése érdekében Pécs városában, Baranya megyében, Magyarországon és a határon túl működő civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal és lakossággal való együttműködést és a közhasznú szervezetek számára – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatásokat. Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesü...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség

Magyarország, Budapest MAGYAR NŐI KARRIERFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉG (MNKSZ) Alapítói 2003-ban arra a felismerésre jutottak, hogy a női érdekvédelem területén szükség mutatkozik egy társadalmi szervezet létrehozására, amely összehangolja a nők és a női érdekvédelmi szervezetek közös érdekeit, a közös vélemény kialakításában tevékeny szerepet kíván vállalni, és támogatja a női érdekérvényesítés határozottabb kibontakozását az élet minden területén. A női foglalkoztatás bővítése, az esélyegyenlőség fokozottabb érvényesülése érdekében az MNKSZ kiemelt magyar munkaadók közvetlen bevonásával, a foglalkoztatás bővítésében és az esélyegyenlőség megteremtésében tenni tudó döntéshozókkal és szervezetekkel közösen (Kormány, Parlament, EU, gazdasági és tudományos szféra, civilek, média) eszmecsere-fórumokat hozott létre. Az MNKSZ közhasznú civilszervezet, amely tevékenysége során igyekszik átvenni mindazon külföldi jó példákat, amelyeket meghonosításra érdemesnek ítél. Célja továbbá, hogy a magyar példákat megismertesse a világgal, az Európai Unióval és az ENSZ-szel kialakított kapcsolatrendszerén keresztül. 2009-től első (egyedüli) magyar „ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal”rendelkező civilszervezetként részt vehet az ENSZ / ECOSOC munkájában. Ezáltal hatékonyabbá válhatnak az ENSZ és az európai kapcsolatok olyan globális ügyek, mint a női esélyegyenlőség, a női jogok, a fenntarthatóság valamint a demográfiai kihívások területén. Magyar Női Karrierfejlesztési ...