Agora Környezetvédelmi Egyesület

Románia, Székelyudvarhely Környezet és állatvédelem, polgári védelem | Egyéb tevékenység | Ifjúsági

A szervezet alapadatai

Agora Környezetvédelmi Egyesület
Green Agora
Egyesület
2001

Székhely

Románia
Székelyudvarhely

A szervezet célja

Környezet és állatvédelem, polgári védelem
Egyéb tevékenység
Ifjúsági
Küldetésünk az épített és természetes környezet védelme Udvarhely térségében, a fenntartható fejlődés elveinek népszerűsítése környezeti nevelés és konkrét akciók segítségével.
Az elmúlt évtizedben több tucat természet- és környezetvédelmi, vidékfejlesztési és környezeti nevelési projektet bonyolítottunk le.

Kapcsolattartási adatok

Tóth Attila (ügyvezető igazgató)
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Egyesület

Magyarország, DebrecenAz Egyesület célja olyan innovatív szakemberekből álló tanácsadó csoport létrehozása, amely segíteni tudja a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek felzárkózását az oktatásban, a munkaerő piacon, illetve oda vissza tudja integrálni a már kiesett embereket. Továbbá olyan kulturális programok, konferenciák szervezése és megvalósítása, mely hatással van a társadalom mindennapi életére, népszerűsítve a társadalmi munka fontosságát is, lehetőségek feltárásának segítése érdekében. További céljaink: - más, hasonló területen működő szervezetekkel való együttműködés kialakítása a meghatározott adott esetben közös céljainak a megvalósítása érdekében, - szociálisan hátrányos rétegek felzárkóztatásának segítése az Egyesület szakmai tevékenysége által, - mentori tevékenység ellátása az oktatási rendszerből kiesett fiatalok számára, valamint a pályakezdők részére a sikeres elhelyezkedésükért a munkaerő piacon, - felelős társadalmi gondolkodásmód módszertani kialakítása, szakmai anyagok elkészítése tanulmányok alátámasztásával, - nemzetközi kapcsolatok építése, közös projekt megvalósítás érdekében más országbeli szervezetekkel.Fejlesztési és Innovációs Taná...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Somogy Megyei közmunkások Érdekképviseleti Szervezete...

Magyarország, Kaposvár(Ptk. 3:5. § c) pontja alapján) A Szervezet célja: esélyegyenlőség javítása a közfoglalkozatás területén. Célunk, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók tapasztalatainak összegyűjtésével, továbbá érdekvédelmi és érdekérvényesítő munkánkon keresztül rávilágítsunk a Magyarországi közfoglalkoztatási rendszer korlátaira, hibáira, a közfoglalkoztatottak hátrányos gazdasági, munkaerő-piaci és társadalmi megkülönböztetésére, jogaik sérülésére. Egyedi ügyek megoldásán keresztül küzdünk a visszaélések ellen, azokról a nyilvánosságot és a döntéshozókat rendszeresen tájékoztatjuk. Javaslatainkkal, információk gyűjtésével, nyílt levelekkel és nyilvános szerepléseken keresztül is befolyásolni kívánjuk a közfoglalkoztatási rendszer formálását, átalakítását, a szükségletekre jobban reflektáló alternatív megoldások születését. A szervezet program megvalósításához kapcsolódó tevékenységek: - az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok terjesztése, megjelenítése, - környezetvédelmi tevékenységek tervezése, előkészítése, megvalósítása, - hagyományőrző tevékenység, - rendezvényszervezés, - Tagjai érdekében érdekképviselet ellátása, - Együttműködik a társadalmi szervekkel, önkormányzatokkal. - Kulturális tevékenység - Szociális tevékenység, családsegítés, idősek gondozása, - Emberi és állampolgári jogok védelme - Megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének elősegítése, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - Információk gyűjtése, kiadványok készítése, - A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások - Kapcsolat kiépítés hasonló törekvésű szervezetekkel, - Játszóházak, táborok, fesztiválok szervezése, tartása, - Prevenciós előadások (drog, mentálhigiéné, életviteli tanácsadások). Somogy Megyei közmunkások Érde...