Kodály Zoltán Alapiskola – igazgatói állás

Dunaszerdahely Munka

Dunaszerdahely városa a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvénye 4. § és a közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításaik értelmében pályázatot hirdet az alábbi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére: 

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola
Komenský utca 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely

A munkaviszonyba lépés feltételezett időpontja: 2019. július 1.
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban
postázni vagy személyesen benyújtani a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.
A borítékon kérjük feltüntetni: “Výberové konanie – ZŠ Zoltána Kodálya s VJM –
NEOTVÁRAŤ”
Határidő: 2019. május 2.
Postacím: Mestský úrad
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda
Postázás esetén a feladó bélyegzőn lévő dátum számítódik.
Közelebbi információt a következő telefonszámon kérhetnek: +421 31 590 39 18.

https://dunstreda.sk/files/vk_zs_kodalyhumarec_2019_1.pdf