Állás: Projektmenedzseri referens

Rimaszombat Munka

Rimaszombat Városa (Svätoplukova 9, 979 01) – JUDr. Jozef Šimko polgármester képviseletében – állásajánlatot hirdet az alábbi munkakörre:

projektmenedzseri referens

Feltételezett munkakezdés ideje: megegyezés szerint

Alapilletmény (bruttó): Az alapilletmény a 2003. évi 553. törvény alapján az alkalmazott besorolási osztálya és besorolási fokozata szerinti összeg

Szervezeti felépítés: A Projektvezetési osztályon belül meghirdetett munkakör szervezeti szempontból Rimaszombat alpolgármesteréhez tartozik

A munkavégzés helye és ideje: a Városi Hivatalban (Svätoplukova 9, 979 01), teljes munkaidőben

A munkakör rövid leírása:

-A külső forrásokból származó pénzeszközök szerzésére irányuló projektekre való felhívások figyelemmel kísérése és kiértékelése

– A pénzeszközökkel kapcsolatos kérelmek, ill. a teljes dokumentáció feldolgozása

Az állás betöltéséhez szükséges tanulmányi előfeltételek:

– másodfokú főiskolai végzettség

– elsőfokú főiskolai végzettség

– középfokú szakmai végzettség érettségivel

Egyéb követelmények:

– szakmai tapasztalat a projektmenedzsment terén – előny

– számítógépes alapismeretek (internet, számítógépes programok ismerete),

– feddhetetlenség

A pályázathoz mellékelni kell:

– írásbeli kérvényt a pályázati eljárásba való besorolásához,

– telefonszámot és az eddigi szakmai tapasztalatokat feltüntető szakmai önéletrajzot,

– a legmagasabb végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát,

– a pályázó írásbeli hozzájárulását a személyes adatai felhasználásához a pályázati eljárás során (2018. évi 18. törvény alapján a személyes adatok védelméről).

A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen „Pracovná ponuka – Projektový referent – NEOTVÁRAŤ“ feliratú zárt borítékban, legkésőbb 2019. 10. 25-én (pénteken) 12.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta MsÚ, JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.

Azon pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben értesítve lesznek. Azokat a jelentkezőket, akik nem felelnek meg a kiírt feltételeknek, vagy határidőn túl nyújtják be a jelentkezésüket, kizárják a pályázásból.

JUDr. Jozef Šimko

Rimaszombat polgármestere